Tag-Archive for » cron «

Speedtest in crontab

Get speedtest-cli from here: https://github.com/sivel/speedtest-cli

Lazy option:

wget -O speedtest-cli https://raw.githubusercontent.com/sivel/speedtest-cli/master/speedtest.py
chmod +x speedtest-cli

Add entry to crontab:

*/15    *       *       *       *       cd /home/user && (./speedtest-cli --simple | tr "\n" "\t" && date "+\%F\\ \%T") >> speedtest.log

Every 15 minutes this will add line to the /home/user/speedtest.log that looks like this:

Ping: 179.666 ms        Download: 135.96 Mbit/s Upload: 12.39 Mbit/s    2020-07-21\ 06:49:29

Uruchamianie zadań z crona na Synology

Bez zbędnego wstępnego pitolenia:

1. Logujemy się na synology po ssh na konto roota (hasło takie samo jak admin w panelu via www)

2. vi /etc/crontab

3. dopisujemy co trzeba, pamiętając o formacie podanym w zakmentowanej linii, czyli np.:
#minute hour mday month wday who command
30 4 * * * root /volume1/jakassciezka/jakispliczek.sh

4. Wychodzimy z vi (tak, dla niektórych to będzie najtrudniejsze ;)) i restartujemy usługę crona: synoservice -restart crond

5. koniec.

UWAGA! Wpisy w /etc/crontab muszą zawierać tabulatory jako znak rozdzielający, bo ze spacjami zwyczajnie nie działa.